Privacyverklaring

Je volgt lessen bij ons en daarvoor hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Je voor en achternaam. Je mailadres. Je telefoonnummer.
 • Voor de automatische incasso bewaren wij jouw machtigingsformulier met bankgegevens, naam rekeninghouder en geboortedatum.
 • Als je les volgt bij YogaYvonne laten wij je een zgn. Gezondheidsverklaring invullen en ondertekenen. Dit is nodig omdat wij individueel rekening dienen te houden met eventuele gezondheidsproblemen, klachten, medicijngebruik en zwangerschap.
 • YogaYvonne zorgt ervoor dat zowel jouw gezondheidsgegevens en betalingsgegevens zorgvuldig worden bewaard.
 • Jouw gezondheidsverklaring wordt een jaar na uitschrijving bij YogaYvonne vernietigd.
 • F.J.M. Accountancy en Belastingadvies te Bussum verzorgt onze belasting aangifte en heeft daarom alléén jouw betalingsgegevens en bewaart deze volgens de wettelijke bewaarregels van de Belasting.
 • Het emailadres en telefoonnummer hebben wij nodig om je op de hoogte te houden

Zolang je lessen bij ons volgt is het handig om op onze maillijst te blijven staan. Zo kunnen wij je op de hoogte houden van plotselinge wijzigingen in het rooster, vakantie rooster, extra activiteiten etc. Wij proberen dit te beperken tot wat echt relevant is voor jou. Weet dat wanneer je uitschrijft wij je niet meer op de hoogte kunnen houden en je geen enkel mailbericht meer van ons ontvangt. Mocht je toch willen uitschrijven, laat dit weten via een email.

Algemene voorwaarden

 • Deelname aan de lessen is pas toegestaan na inlevering van je inschrijfformulier voor een abonnement of na betaling van het lesgeld voor een lessenkaart, introductiekaart, proefles, proefpakket, of losse les.
 • Het pauzeren (maximaal 3 maanden) van een abonnement of leskaart kan alleen bij het langdurig niet deel kunnen nemen aan de lessen vanwege ziekte en/of letsel of een langdurig verblijf in het buitenland vanwege werk.
 • Pauzeren kan maximaal 3 maanden. Is het langer nodig dan stoppen wij jouw abonnement en de incasso met altijd 1 hele kalendermaand opzegtermijn.
 • Opzeggen van het doorlopende abonnement kan na 3 hele maanden met daarna een hele kalendermaand opzegtermijn.
 • Lessen op niet volgemaakte leskaarten worden niet terugbetaald.
 • Bij minder dan 3 leerlingen gaat een les niet door.
 • De cursist neemt op eigen verantwoording deel aan de lessen.
 • Respecteer je grenzen en forceer je niet. Indien er sprake is van medische problemen die van invloed kunnen zijn op het beoefenen van yoga, dien je voor de aanvang van de les de docent in kennis te stellen. Denk hierbij aan hoge- of lage bloeddruk, duizeligheid, nierproblemen, rug- en nekklachten, gewrichtsklachten, hoofdpijn, rugpijn etc.. Ook willen wij graag weten als je zwanger bent. Mocht je twijfelen of je aan yoga mag doen; raadpleeg een arts.
 • YogaYvonne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade dat cursisten tijdens of na de lessen overkomt, noch voor het zoekraken van eigendommen. Respecteer je grenzen
 • YogaYvonne is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.
 • Het is belangrijk om in elk geval 5 minuten voor aanvang van de les – in stilte – de zaal binnen te komen en je plekje te vinden.
 • Mocht je een vraag hebben aan de docent; kom dan eerder de zaal binnen. Wil je even praten met je medecursisten dan doe je dit in de wachtruimte/keuken.
 • Kom op tijd, want bij aanvang van de lessen gaat de voordeur beneden dicht. Deze is 15 minuten voor aanvang open.
 • Respecteer je grenzen en forceer je niet. Indien er sprake is van medische problemen die van invloed kunnen zijn op het beoefenen van yoga, dien je voor de aanvang van de les de docent in kennis te stellen. Denk hierbij aan hoge- of lage bloeddruk, duizeligheid, nierproblemen, rug- en nekklachten, gewrichtsklachten, hoofdpijn, rugpijn etc.. Ook willen wij graag weten als je zwanger bent. Mocht je twijfelen of je aan yoga mag doen; raadpleeg een arts.
 • Bij afwezigheid van de docent (ziekte, vakantie, training of anders) wordt de les vervangen door een ervaren en deskundig docent. We proberen er altijd naar te streven om alle lessen die op het rooster staan door te laten gaan. Desondanks kan het voorkomen dat 2 parallel lessen samen worden gevoegd en/of dat een les niet doorgaat.
 • In de vakantie periodes stellen wij een vakantie rooster samen.
 • In het centrum zijn yogamatten aanwezig. Uit oogpunt van hygiëne is gebruik van een grote handdoek en/of sokken op deze matten verplicht. Bij bepaalde oefeningen en lessen is het belangrijk en ook fijn om voldoende grip te hebben. Dan is het beter om op blote voeten of goed zittende antislip (yoga)sokken te oefenen. Als je op blote voeten wilt oefenen, vragen we je – vanwege hygiëne – om na gebruik van de mat deze te reinigen of neem je eigen mat mee..
 • Kom de zaal binnen in schone kleding en met schone voeten. Draag geen sterk ruikende parfums en olie. Gebruik deodorant om lichaamsgeur te voorkomen. Neem geen grote tassen mee de zaal in. Kostbare eigendommen zoals sleutels en geld leg je bij je mat neer in de zaal.
 • Tijdens de lessen en massages (ook die van anderen) vragen we je om stilte in acht te nemen in de ontvangstruimte en op de gang. 5 Minuten voor aanvang van de les is het stil in de zaal.
 • Fietsen plaatsen in het fietsenrek achter het gebouw. Verboden tegen het hek/heg van de buren en de pui. Wij vragen je om stil te zijn rondom en in het gebouw. Het is zeer gehorig en we “wonen” dicht op elkaar. Daarom niet blijven praten rondom het gebouw en pal voor het gebouw.
 • Roken in en rondom het gebouw is niet toegestaan.